Çocuklarda Fiziksel Gelişim Geriliği Olup Olmadığını Nasıl Anlaşılır?

Her anne baba gibi siz de çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için elinizden geleni yaptığınızı biliyoruz. Onun sağlıklı fiziksel büyüme göstermesi de, görmeyi en sevdiğiniz şeylerden. Çünkü bir çocuğun sağlıklı fiziksel büyüme göstermesi, sağlıklı geliştiğinin de habercisidir. Ancak bazen çocuklarda büyüme, olması gerektiği gibi gerçekleşmez. Çocukta boy uzaması ve kilo alımı durabilir, ya da yavaşlayabilir. Böyle durumlarda çocuklarda fiziksel gelişim geriliği söz konusu olabilir. 

Çocuklarda fiziksel gelişim geriliği ne anlama gelir?

Fiziksel gelişim, çocuğunun bedeninin gelişmesi, boyun uzaması, kilonun artışı, kemiklerin gelişimi, kas, beyin, sinir, sindirim gibi tüm sistemlerin gelişimi olarak tanımlanır. Çocuğun bedeninin sağlıklı gelişmesi, fiziksel büyümeye bağlıdır. Tüm bu alanlarda kendi yaş ve cinsiyetine uygun büyümeyi gösteremeyen çocuklarda fiziksel gelişim geriliği riski olabilir.

Çocuklarda fiziksel gelişim geriliği nasıl anlaşılır?

Çocuklarda fiziksel gelişim, kilonun artması ve boyun uzamasının yanında bedeni oluşturan tüm alt sistemlerin de büyümesini içerir. Bu nedenle çocuklarda fiziksel gelişim geriliği, büyümenin yeterli olup olmadığına bakılarak anlaşılabilir. 

Çocuğun yaşıtları ile kıyaslandığında boyunun daha kısa ve kilosunun daha az olması, fiziksel gelişim geriliğinde önemli bir belirtidir. Boyu beklendiği gibi uzamayan, yetersiz kilo alan, boy ve kilo değerleri standartın altında olan çocuklarda fiziksel gelişim geriliğinden söz edilebilir. Yaşıtlarına göre daha yavaş büyüyen veya Büyüme Takip Tablolarına göre %10 kritik değerinin gerisinde kalan çocuklarda fiziksel gelişim geriliğinden bahsedilebilir. Çocuklarda fiziksel gelişim geriliğini tespit etmek için anne babalara büyük görev düşer. Fiziksel gelişim geriliğinin tespiti için başvurulan yöntemlerin başında persentil hesaplama yani Büyüme Takip Aracı ile çocuğun gelişiminin kontrol edilmesi gelir.

Peki çocuklarda fiziksel gelişim geriliği olup olmadığını anlamak için boy ve kilo değerlerine bakmak yeterli midir?

Çocuklarda fiziksel gelişimin değerlendirilmesinde, yalnızca boy ve kiloya bakmak yeterli değildir. Çocuğun fiziksel gelişiminde başını dik tutması, oturma, yürüme gibi motor gelişim becerileri de değerlendirilir. Yürüme, koşma ve bisiklet sürme gibi kaba motor hareket becerileri ile kaldırma, kalem tutma, ayakkabı bağlama gibi ince motor becerileri çocuklarda fiziksel gelişim geriliği olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Motor becerilerindeki gecikmeler, çocuğun kol ve bacaklardaki gibi büyük kas gruplarını ve eldeki gibi daha küçük kasları koordine etme yeteneğini etkileyebilir. Motor becerilerinde gecikme olan çocuklar, oyuncak gibi küçük nesneleri tutmak, merdivenden inip çıkmak veya diş fırçalamak gibi hareketleri yapmakta zorluk çekebilir. 

Fiziksel gelişim geriliği tespit edilen çocuklar için ne yapılmalıdır?

Yaşına ve cinsiyetine göre boy ve kilo değerleri %10 alt sınır değerinin altında kalan çocukların gelişimlerinin çocuk doktoru aracılığı ile değerlendirilmesi önerilir. Ancak bu şekilde çocuklardaki fiziksel gelişim geriliğini ve buna sebep olan büyüme geriliği gibi hastalıkları daha erken yakalama ve tedavi etme şansı doğar. Çocuğunuzun gelişimini doğumdan okul çağı boyunca takip etmeniz gerektiğini hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.

Kaynakça: