Erkek Çocuk Boy Kilo Gelişimi Nasıl Olmalıdır?

Oğlunuz doğdu doğalı nasıl da hızla büyüdü değil mi? Sürekli büyüyüp gelişmesi, çocuğunuzu sizden yani yetişkinlerden ayıran en önemli özellik. Peki hiç düşündünüz mü, oğlunuzun büyümesi yaşıtlarına göre ne durumda?  Çocuğunuzun büyümesinin yaşına ve cinsiyetine göre yeterli olup olmadığını, boy ve kilosuna bakarak öğrenebilirsiniz. Erkek çocuk boy kilo gelişimi, kız çocuk boy kilo gelişimine göre daha hızlı ilerleme gösterir.  Bu sebeple kız ile erkek çocuk boy kilo tabloları birbirinden farklıdır.

Erkek çocuk boy kilo gelişimini ne etkiler?

Genetik özelliklerin yanı sıra beslenme, erkek çocuk boy kilo gelişimini etkileyen faktörlerdendir. Mucize besin anne sütü, çocukların sağlıklı gelişiminde önemli rol oynar. Erkek çocuğunun düzenli gelişmesinde; mümkünse anne sütüne 2 yaşına kadar devam etmesi, anne sütünün eksikliği ya da yokluğunda anne devam sütü ile desteklenmesi, ek gıdaya geçişte ise besleyici değeri olan ek gıdaları tüketmesi etkili olur. İyi beslenmeyen bir erkek çocuk, hayatının ilk yıllarında yaşıtlarına göre daha az büyüyebilmektedir.

Erkek çocuklarda boy kilo değişimi nasıl olur?

Bebeklik, büyümenin en hızlı olduğu dönemlerin başında gelir. Yeni doğan bir erkek bebeğin kilosunun 3,3 kg, boyunun ise 49.9 cm olması beklenir. İlk bir yıl hızlı bir büyüme gösteren erkek bebeklerin boyu, 1 yaşına geldiğinde yaklaşık 25 cm, 1-2 yaş arasında ise 10-12 cm uzar. Erkek bebek kilosu ilk 5 ayda doğum kilosunun 2 katına, 1 yaşında ise 3 katına ulaşır. Boy-kilo persentil tablosuna göre, 1 yaşındaki erkek bebeğin boyu 75.7 cm, kilosu da 9,6 kg’a ulaşmış olur. Peki doğumun ilk yılından sonra erkek çocuklarda boy kilo gelişimi nasıl bir seyir izler?

Erkek çocukları 2 yaşından 14 yaşına kadar her yıl ortalama 5-7 cm uzar ve 2 kilo alırlar. Ancak 14 yaşından sonra erkek çocuk boy kilo tablosundaki büyüme oranları değişmeye başlar. Bu yaştan sonra erkek çocuklarda kilo alımı ve boy uzamasında yavaşlama görülebilir. Çocuklarda gelişim takibi için erkek çocuk boy kilo tablolarından yararlanılabilir.

Erkek çocuk boy kilo tablosu

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre hazırlanan 0-5 yaş erkek çocuk boy kilo tablosunda, o yaş grubundaki erkek çocukların ortalama değeri, alt sınır değeri ve üst sınır değerini görebilirsiniz. Çocuğun boy ve kilo değerinin alt kritik sınırının altında olması büyüme geriliği sinyali olabilir. 

Erkek çocuk boy kilo gelişiminin takibinde ortalama çocuk boy kilo endekslerine göre hazırlanan persentil hesaplamasından yararlanılır. Persentil (Büyüme Eğrisi) çocukların gelişiminin normal şekilde ilerleyip ilerlemediğini gösteren büyüme tablolarıdır. Güncel persentil tablosu, çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre yıllar içinde sahip olması gereken fiziksel değerleri verir. Siz de oğlunuzun yaşına göre boy ve kilosunun normal seyirde gidip gitmediğini merak ediyorsanız, 'Büyüme Takip Aracımızı' kullanabilirsiniz.

Çocuğumun değeri alt sınırın altında ise ne yapmalıyım?

Çocuğunuzun yaşına ve cinsiyetine göre hesaplanan boy ve kilo persentil değerleri %10 kritik değerinin altında veya kritik değere yakın ise çocuğunuzda büyüme geriliği durumu olabilir. Büyüme geriliği tanısı ve tedavisi için çocuk doktorunuza başvurarak gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Çocuklarda Büyüme Geriliği Belirtileri Nelerdir? içeriğini okuyarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kaynakça:

  • WHO - World Health Organization 

https://www.who.int/childgrowth/standards/weight_for_age/en/

  • Olcay Neyzi, Hülya Günöz, Andrzej Furman, Rüveyde Bundak, Gülbin Gökçay, Feyza Darendeliler, Firdevs Baş - Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri

http://www.cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_279.pdf

  • TC Milli Eğitim Bakanlığı - Büyüme ve Gelişme 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/B%C3%BCy%C3%BCme%20ve%20Geli%C5%9Fme.pdf